Kuulajate tagasiside on siia oodatud ja ettepanekud ka,mida võiksime teisiti teha või hoopis tegemata jätta??